Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Home > Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Ridderkerk: sorteren, geef uw afval toekomst

Ridderkerk wordt een afvalloze gemeente. Hoe? Door anders om te gaan met afval.

Van afval naar grondstof

Goed gesorteerd huishoudelijk afval is grondstof voor nieuwe producten, zoals papier, jampotten en zelfs elektrische apparaten. Er zit nu in ons restafval papier, GFT en plastic verpakkingen, metalen blikjes en drinkpakken (PMD). We verspillen veel geld door goed materiaal niet opnieuw te gebruiken.

De afvalinzameling verandert

De nieuwe manier van afvalinzameling maakt afval scheiden makkelijker. Gescheiden afval wordt opgehaald, restafval gooit u tegen betaling in de ondergrondse container. Grofvuil kunt u zelf wegbrengen of tegen betaling laten ophalen. De gemeente hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wie veel afval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder.

Afrekenen volgens dit principe gaat naar verwachting in per 1 januari 2019. Het vastrecht tarief (de kosten voor de inzamelmiddelen) van de afvalstoffenheffing kan omlaag als inwoners sorteren en weinig restafval overhouden. Zo heeft u als inwoner zelf invloed op uw afvalstoffenheffing. 2 vliegen in 1 klap: beter voor het milieu en uw portemonnee!

Wilt u meer weten?

Lees het volledige beleidsplan.

Veelgestelde vragen, nieuws- en bewonersbrieven over de nieuwe afvalinzameling

Hieronder leest u veelgestelde vragen over het nieuwe afval inzamelen. Ook treft u verzonden nieuws- en bewonersbrieven en de sorteerwijzer PMD.

Veelgestelde vragen over:

Nieuwsbrieven

Bewonersbrieven

Sorteerwijzers

Contact

Gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (0180) 451 234
WhatsApp: 06 - 11 87 06 87

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken