eHerkenning

Home > eHerkenning

eHerkenning

is een authenticatiedienst voor bedrijven (zoals DigiD dit is voor personen).

Veilig, makkelijk en betrouwbaar!

De gemeente wil graag zekerheid over uw online identiteit, Met eHerkenning kunt uw organisatie zich online identificeren en zo veilig gegevens uitwisselen met ons. Het grote gemak is dat u met één eHerkenning inlogmiddel bij nog meer organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Voor het aanvragen van een vergunning, ontheffing of het doen van een melding bij de gemeente gebruikt u eHerkenning.

Drempelvrees?

Waarom zou u niet met eHerkenning aan de slag gaan? Verwacht u rompslomp en hoge kosten? Dat is écht niet het geval! Bovendien krijgt u er ook wat voor terug: administratieve lastenverlichting in de vorm van prefill van gegevens.

Stappenplan aanvragen

Raadpleeg het Stappenplan eHerkenning voor ondernemers of ga voor meer informatie over eHerkenning en/of het aanvragen van een eHerkenning inlogmiddel naar de site van eHerkenning

Kosten aanschaf eHerkenning inlogmiddel

De prijs van een eHerkenningsmakelaar is eigenlijk geen probleem. De gemeente maakt gebruik van eHerkenning inlogmiddel betrouwbaarheidsniveau 1. De kosten variëren van € 5,00 tot € 20,00 per jaar. De kosten kunt u raadplegen in het leveranciersoverzicht.

Leveranciers

U vraagt eHerkenning aan bij een van de 6 erkende leveranciers. Op de website van de door u gekozen leverancier vindt u een eenvoudig online formulier waarmee u uw eHerkenning inlogmiddel kunt aanvragen.

Vragen over aanschaf of gebruik

Ervaart u problemen met de aanvraag of het gebruik van eHerkenning? Neem dan contact op met de leveranciers van uw eHerkenning inlogmiddel. Zij zijn in het bezit van uw gegevens en kunnen u verder helpen.

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken